Contact us

Company name: Guangxi Jianyucu Trading Co., Ltd.

Company Address : No. 202, Building 3, Peninsula Liyuan, No. 1 Liuhe Road, Qingxiu District, Nanning City

Eamil:[email protected]